>

Valtioneuvoston asetus 205/2009 edellyttää että rakennuttaja nimeää kaikissa rakennushankkeissa hankkeen vaatimusten mukaan pätevän turvallisuuskoordinaattorin. Asetus ei tunne pieniä hankkeita, joissa sellaista ei tarvitsisi olla.

Turvallisuuskoordinaattorilta vaaditaan laajaa osaamista hankkeen turvallisuusriskeistä ja niihin varautumisen keinoista sekä kykä hallita turvallisuusnäkökulmasta hanketta suunnittelusta toteutukseen. Yleensä turvallisuuskoordinaattorin vähimmäisvaatimukseksi voidaan katsoa, että hänellä on kokemusta työturvallisuuden johtamisesta niin kirjallisesti kuin työmaalla.

Suomen Rakennusmestareilta hankittu turvallisuuskoordinaattori huolehtii monipuolisesti hankkeesi turvallisuusnäkökulmista.
Kysy lisää Eetulta numerosta 040 874 0308.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!