>

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme: 01-01-2017

Tiivistelmä tietosuojalausekkeesta:

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.Uskomme datan hyötyihin ja haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kohdasta 13 löydät listan vaikutusmahdollisuuksista.Suostumuksellasi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen esimerkiksi paikallisten säätietojen tarjoamiseksi.

Tämän tietosuojalausekkeen lisäksi palvelustamme löytyy paljon lisätietoja liittyen datan käsittelyyn ja käytäntöihimme.

Tietosuojalauseke sisältää:

Millaisia tietoja minusta kerätään?

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Miten henkilötietoni suojataan?

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Suomen Rakennusmestarien sivustoilla?

Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Käyttääkö Suomen Rakennusmestarit tietoa päätelaitteeni sijainnista?

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Suomen Rakennusmestarit on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, sekä Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnusdemografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieliasiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Digitaalisen tilin, kuten RKM valvontatyökalut-tilin, kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut.
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään

Markkinointirekisterimme tiedot:

Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme esimerkiksi kun tämän tilaus on päättynyt tai jos käyttäjä on antanut meille yhteistietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.

2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Sähköpostiosoitteet kerätään muilta asiakkailta, jotka käyttävät palvelua palvelun käyttötarkoituksen mukaan hankkeensa viestinnän järjestämiseksi. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

 • Tuotteet ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjälle RKM valvontatyökalut -palveluamme sekä toteutamme siihen liittyvät verkkopalvelut ja toiminnallisuudet. Lisäksi saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.

Pääasiallinen käyttötarkoitus on siltä osin kuin asiakas kuuluu RKM valvontatyökaluissa perustettuihin hankkeisiin, hoitaa asiakkaamme puolesta rakennushankkeen tiedotuksen ja tietohallinnon automaatiota sekä tukea omilla asiantuntijapalveluillamme sekä tätä tarkoitusta että itse kyseistä perustettua hanketta.

 • Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia, toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa.

4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokantatauluissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Jos käyttäjä on luonut käyttäjätilin, voimme kohdassa 3. mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan käyttäjätilin tietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja. Tietojen yhdistäminen mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta. Esimerkiksi jos käyttäjä tuo käyttäjätiliinsä tuote- ja / tai tilaustietoja hallinnoitavaksi tilillä, voimme kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen.

Käyttäjä saa lisätietoja käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista rekisterinpitäjältämme Eerikki Nuutinen osoitteesta eerikki'ät'rakennusmestarit.fi tai puhelimitse 040 874 0308.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä ole kirjautunut digitaaliselle tililleen viimeisen, tyypillisesti, kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Suomen Rakennusmestarit tai siihen yhteistyökumppaneina, alihankkijoina tai käyttäjinä Suomessa kuuluvat yhtiöt ja oikeushenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti siten kuin heidän palvelua käyttääkseen on lakiin tai kolmansien osapuolien keskinäiseen sopimukseen perustuen tarve käsitellä. Pyrimme kaikissa yhteyksissä suojaamaan tietoja siten, ettei niitä tarvita huomioiden, että käsiteltävien rakennushankkeiden yhteystiedoissa tulee hankkeen muiden sopimusten ja sidonnaisuuksien sekä lainsäädännön perusteella ylläpitää esimerkiksi vastuuhenkilöiden ja sopimusosapuolten yhteystietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät voi yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta vaan mainonnan kohdentaminen perustuu yksilöimättömään esimerkiksi palvelun käyttäjäryhmätietoon.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille vain näiden sitoutuessa pysyvästi samoihin ehtoihin kuin mihin Suomen Rakennusmestarit on jo aiemmin sitoutunut.
 • Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin henkilötietolain mukaisesti.
 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa Suomen Rakennusmestarien yhteistyökumppaneiden tai käyttäjien sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Tällaisena käyttönä on esimerkiksi avoimen kilpailutuksen tarjousten jättämiseksi saatu tieto, jossa tapauksessa yhteistyökumppani on aina sitoutunut pysyvästi Suomen Rakennusmestareiden antamiin ajantasaisiin ehtoihin.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käyttäjä voi tutustua tarkempaan evästekäytäntöömme evästeilmoituksessa, joka tulee automaattisesti esiin selainikkunaan silloin kun evästeitä aletaan käyttämään.

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Suomen Rakennusmestarien sivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Rakennusmestarien ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Suomen Rakennusmestarien ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Pääsääntöisesti Suomen Rakennusmestarien sivuilla ei esitetä tällaisten kolmansien osapuolien mainontaa.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Suomen Rakennusmestareille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalvelujen ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi kunkin yhteisön osalta tutustua niiden omilla sivuillaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Käyttäjä saa lisätietoja kolmannen osapuolen evästeistä kyseisen kolmannen osapuolen sivuilta sikäli kun kolmas osapuoli on tällaisia tietoja julkaissut.

11. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi kunkin ehtoihin kyseisen palvelun verkkosivuilla.

12. Käyttääkö Suomen Rakennusmestarit tietoa päätelaiteeni sijainnista?

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen hakemiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Siltä osin kuin sijaintitietoa käytetään käyttäjän raportoinnin ja sijainnin varmentamiseen taltioidaan yksilöity sijaintitieto siten, että sitä ei voida käyttää muihin kuin RKM valvontatyökalujen sisäänrakennettuihin hankkeen hallinnan tarkoituksiin.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa oman päätelaitteensa asetuksilla ja olemalla tämän jälkeen hyväksymättä paikannusta.

Sijaintiperusteisista palveluista saat lisätietoa silloin kun niitä otetaan käyttöön RKM valvontatyökaluissa kunkin toiminnon yhteydessä ennen kuin sijaintitietoa taltioitaan.

13. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Suoramarkkinointikielto, jonka voit asettaa RKM valvontatyökalujen "Omat tiedot" -sivulla. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten myös ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan Eerikki Nuutiseen numeroon 040 874 0308 tai sähköpostilla eerikki'ät'rakennusmestarit.fi.

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa palvelussa sekä ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan Eerikki Nuutiseen numeroon 040 874 0308 tai sähköpostilla eerikki'ät'rakennusmestarit.fi.

Evästeiden estäminen. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Mainonnan kohdentamisen estäminen. Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella alla kuvattujen valintojen kautta. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käyttäjän on mahdollista kieltää käyttäjätiliin liittyvien tietojen hyödyntäminen markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen. Kohdentamisvalintoja pääsee muokkaamaan sivustolla.

Lisäksi käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamiseen liittyvän vivun tai valinnan pois päältä. Tämä lopettaa sovelluksen käyttötiedon käyttämisen mainonnan kohdentamista varten. Poistamalla sovelluksen asetuksista suostumuksen sijaintitietojen käyttöön, käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen sijainnin perusteella. Riippuen käyttäjän laitteesta asetukset löytyvät eri paikoista.

Myös kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, käyttäjä voi estää kohdentamisen kunkin palveluntarjoajan omilla sivustoilla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa web-mainonnan kohdentamiseen liittyviltä internetsivustoilta.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

14. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Uuden käyttäjätilin käyttöönotto ja kehitys jatkuu vaiheittain vuonna 2017 ja siitä eteenpäin. Päivitämme tietosuojalauseketta ja muita tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia, kun tiliin on lisätty uusia ominaisuuksia. Tiedotamme muutoksista sähköpostilla käyttäjiämme, jotka eivät ole erikseen kieltäneet tiedotustamme. Siltä osin kuin käyttäjä on kieltänyt tiedotuksemme, tulee hänen itse löytää muutokset ja tutustua niihin sivustollamme.

Julkaisemme tässä kohdassa aiemmat tietosuojalausekkeen versiot: Ei vanhoja versioita.

15. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sivustomme siihen tarjotuilla automaatioilla, joiden avulla muutokset ja toimenpiteet tapahtuvat nopeimmin. Lisäksi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään Eerikki Nuutiseen sähköpostilla eerikki'ät'rakennusmestarit.fi tai puhelimella 040 874 0308.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Mikromar Oy

Eerikki Nuutinen

Loviisantie 351

06200 Porvoo

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!